Kategori: Juli/Augusti 2006

Varför bry sig om miljön när Jesus kommer snart?

Vi människor har av Gud fått ansvar för skapelsen: att handla klokt, hushålla med resurser och förvalta på ett gott sätt. Men varför bry sig? Jorden ska ju ändå en dag förgås…

Skapelsens suckan och hopp

Vi tror på Gud som Skaparen av himmel och jord. Från denna jord hörs ibland en suckan, från hela skapelsen. Men det finns ett hopp, för det finns en frihet som väntar.

Gå – och gör som Jesus

I rymliga lokaler i Örkelljunga församlingshem samtalar jag med Gun-Britt Ekelund. Alldeles intill hennes tjänsterum finns ett vackert samtalsrum med altare, där Gun-Britt träffar sina konfidenter.

Ämbetsfrågan – ur skapelseperspektivet

Har du gett upp i ämbetsfrågan? Tycker du den traditionella synen är svår? Läs om ämnet ur ett nytt perspektiv! Artikeln är ett sammandrag av en mera utförlig som publicerades i Begrunda nr 1/2006.

Jag är Herren, din Gud…

Det sjätte budet: Du skall inte begå äktenskapsbrott Gud är god och strör sitt goda över oss. ”Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner från ovan från ljusets Fader”(Jak.1:17). Från honom kommer kärleken som drar mannen och kvinnan till varandra. Från honom kommer sexualiteten. Från honom kommer äktenskapet…. Läs hela artikeln »

Hemmet – spegelbild och kärleksdepå

Våra hem är en återspegling av Guds stora hemligheter – en hisnande tanke som bör få konkreta konsekvenser. Då kan hemmet få bli en god växtplats för många och en plats för gudsmöten.

Bevara äktenskapet. Nu!

Det har från ELM:s ledning varmt rekommenderats att delta i det landsomfattande upprop till stöd för äktenskapet som startades i början av året. Jag kan endast instämma. Uppropet går under namnet ”Bevara äktenskapet”. Det presenterades den 22 februari 2006 under Svenska Dagbladets vinjett ”Brännpunkt” i syfte att ”ange skäl, som… Läs hela artikeln »

På lika villkor?

Vad innebär det att vi skapades till man och kvinna? Och vilken betydelse får det i äktenskapet att vi skapades olika? Bibelns ord om underordning kan vara svåra att ta till sig i dag, särskilt om man är kvinna. Orden kan verka förlegade i vår tid då det talas mycket om jämställdhet. Hur får vi ihop orden om under- och överordning med jämställdhet?

Bjälkar, flisor och Jesu kors

Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. (Ur Matt. 7:1–5.) Temat för söndagen är Att inte döma och evangeliet i Matt. 7 handlar om flisan och bjälken. Hur lätt har vi inte att se flisorna hos vår nästa och irritera oss… Läs hela artikeln »