Kategori: Juli/Augusti 2011

Att vittna för vittnen

Vi har alla mött dem – ivriga Jehovas vittnen – men hur bemöter man dem? Vi behöver rustas med både kunskap och kärlek.

Helande och försoning

Oroligheterna efter valet i Kenya 2007 ledde till många och smärtsamma konflikter. Arbete pågår för att nå försoning och helande. Kerstin Nilsson, missionär i Kenya, har letts in i det arbetet och ber om förbön.

Du är sedd

Guds ängel sade till henne: ”Hur är det, Hagar? Var inte rädd! Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och res upp honom och tag hand om honom. Jag skall göra honom till ett stort folk.” Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. 1 MOS. 21:17–19

Det är min rätt att …

Som lärare på en bibelskola har jag ofta diskussioner med eleverna om vad som kännetecknar vår tid och hur vi lever som kristna 2011. Vad är det för en tid vi lever i? Vilka tendenser och trender måste vi förhålla oss till? Vad präglar vår tänkesätt? Jag tror det är… Läs hela artikeln »

Bibelns litterära sidor – Gamla testamentet

Hur ska vi läsa och förstå Gamla testamentet i Bibeln? Vi vill vara bibeltrogna – men hur bokstavstroende kan vi vara?

Korset – enhetens tecken

Människors gemenskap med Gud och med varandra har skadats genom synden. Men korset drar människor till Gud, läker, upprättar och förenar – med himlen som mål.

Missionslandet Sverige

Vi har ett fortsatt ansvar att ta i Peru, Etiopien, Eritrea och Kenya. Förhoppningsvis kommer det fler länder till listan. Indien? Något annat? Men vi behöver också erkänna att Sverige är ett missionsland där mindre än fem procent av befolkningen (be)känner Jesus som sin Herre och Frälsare. Här behövs mission!… Läs hela artikeln »

Framtidsvision: gemenskap och gerilla

Gemenskap och gerilla, det är på något sätt så vi får möta framtiden.

ELM-BV 100 år

”För en kristen ligger alltid det bästa i framtiden! Också som missionssällskap får vi förvänta oss att Gud ska fortsätta välsigna.” ELMs missionsföreståndare höll i samband med 100-årsjubileet ett tal som
kan vara utgångspunkt för kommande år.

Ett historiskt möte

Ett flertal utländska gäster hade bjudits in till ELMs jubileum – och det medförde många spännande möten och samtal!