Kategori: Juli/augusti 2015

Möte mellan två kyrkor i syd

På Sveriges nationaldag möttes fyra internationella gäster i samband med ELMs årskonferens på Missionsgården Fridhem i Vännäs. Deras närvaro vid konferensen gav perspektiv på varför ELM existerar.

Funnen av Gud

Varje människa är sökt av Gud. Det är en övertygelse som Billy Wennerberg, svetsare från norra Skåne, själv kan vittna om. Här berättar han om hur Gud fått finna och leda honom till Kristus kors.

Hur kan jag bearbeta min barndom?

Ingen förälder är perfekt och vi har alla med oss sår från vår barndom. Hur kan vi söka förstå och bearbeta det som satt spår i oss? Här får vi en inblick i de olika stegen i den själavårdsprocessen.

Hur förklarar man för en vän vad bön är?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

En filosofs bekännelser

För någon är övertygelsen om Guds verklighet en orubblig barnatro. För filosofen Stefan Lindholm är det inte så. Hans väg kom att gå via tonåringens nyfikenhet och studentens tvivelsmättade frågor. Här berättar han om hur han både fick upptäcka och skakas om i sin tro på Gud.

Så var det då…

I några korta artiklar får vi minnesbilder från ’flydda tider’. Arthur Einarsson i Åhus är först ut. Vi får se ett foto ur ett album medan Arthur berättar.

Välsignad årskonferens i ostriket

UNDER TEMAT ”DRIVEN AV KÄRLEK” hölls i år ELMs årskonferens i Västerbotten 4–7 juni.

Dags för ett nytt missionsland

OM VI TÄNKER PÅ SVERIGE som ett kristet land begår vi ett tankefel. De flesta frikyrkor har de senaste åren minskat kraftigt i antal medlemmar.

Under ytan – är vi alla små

PREDIKAN ÄR SLUT och folk drar sig mot de dukade kaffeborden, lite småsorlande, så där som man gör då man känt varandra länge.

Lägg ut!

JESUS TAR KLIVET UT I OFFENTLIGHETEN. Anden leder honom till hans barndomsmiljö och den undervisning han där ger får människor att häpna.