Kategori: Juni 2000

Låt dem känna sig välkomna!

Tre etiopiska ungdomar besöker Sverige i sommar. Många av Till Livs läsare kommer att träffa dem vid gudstjänster och mötestillfällen.
Här följer en första liten presentation av gästerna.

Missionsnytt

ETIOPIEN Från qes Bruk Wubishet, som väntas till Sverige i sommar, har kommit en redogörelse för ett av Lutherska Kyrkan i början av maj anordnat präst- och medarbetarmöte med temat ”Att tjäna med kunskap i Guds rike”. ”Kommitténs avsikt med att förlägga mötet i Debre Zeit var att deltagarna skulle… Läs hela artikeln »

Varför välja Strandhems Bibelskola?

Till Liv har bett Lina Jämstorp, som själv varit elev vid Strandhems Bibelskola, att intervjua ett antal av de nu rätt många unga män och kvinnor som avsatt en termin eller två till studier i Örkelljunga i Nordvästskåne. ”Jag ställde tre frågor till dem”, skriver Lina

Dödens betongbunker

Vi lever i dödens betongbunker. Generation efter generation av människor har sökt en utgång – trevat med blodiga fingrar längs skrovliga väggar – utan att finna någon. Alla har dött under sitt sökande. Ständigt nya gravar har grävts. Filosofer och poeter har sökt en sanning – en nyckel – som… Läs hela artikeln »

Kristen tro contra allmänreligiositet

Det kan låta konstigt, men jag blir inte kristen genom ett val. Är jag kristen så beror det på att Gud har gjort mig till en kristen. Han har fått mig att tro att Jesus är min Herre. Den Helige Ande har kallat mig genom att visa mig till Jesus…. Läs hela artikeln »

Livet har en mening!

”Det finns ingenting i världen, vågar jag säga, som så effektivt skulle kunna hjälpa någon att överleva även de värsta förhållanden som vetskapen om att det finns en mening med livet.” Viktor Frankl vet vad han talar om; citatet ovan röjer de djupgående insikter han fick under sin tid i… Läs hela artikeln »

Redaktören

Härmed förses detta nummer av Till Liv med en särskild dedikation till dig som inte brukar läsa missionstidningar. Visst vill redaktionen gärna värva nya prenumeranter men det är inte därför vi nu vänder oss till dig. Vi vill förmedla Guds inbjudan till himmel och salighet! Jesus inleder en av sina… Läs hela artikeln »

Favoriserad av Gud

Har Gud favoriter, eftersom våra liv är så olika och måttet av glädje och sorg är så ojämnt? Det första vi skall komma ihåg är att Gud har ”favoriserat” varenda människa, om man med ”favorisera” menar att ge något till någon som inte gjort sig förtjänt av detta. Syndernas förlåtelse… Läs hela artikeln »

Jesus är här

Stora helger med viktiga firningsämnen kommer tätt så här års. Påsk, Kristi Himmelsfärds dag och Pingst – de har alla angelägna ärenden att komma med. Jag vill här hålla fram en aspekt. Vår tro har lätt att fastna vid det som varit en gång i historien och vid det som… Läs hela artikeln »