Kategori: Juni 2002

Bibelordets funktion – sett ur det dagliga brödets synvinkel

Bland all den reklam som vi översköljs med i dagens Sverige dyker det upp en uppmaning: ”Ät mer bröd!” Det är hälsosamt och sunt, säger näringsexperter. Du blir friskare, orkar mer och kan öka produktiviteten. Ja, Gud är god mot oss och förser oss med dagligt bröd, och vi får… Läs hela artikeln »

Saxat och utblickar

Nytt namn för Nybygget Samfundet Nybygget – kristen samverkan bildades 1997 efter en sammanslagning av de tre gamla frikyrkorna Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna. Sedan Nybygget bildats har det pågått en diskussion om namnändring och under årskonferensen i maj beslöt man att byta namn till Evangeliska frikyrkan. Evangeliska frikyrkan har i… Läs hela artikeln »

Ödesdag för Sverige

Dessa rader skrivs på morgonen den 15 maj 2002. Just denna dag är en ödesdag för Sverige, för den svenska kristenheten, men också för den sittande regeringen. Om några timmar kommer riksdagen att rösta om den s.k. hetslagstiftningen. Mänskligt sett är utgången given: Allt talar för att regeringens proposition antas… Läs hela artikeln »

På luren

Den 15–18 augusti äger ett bibel- och bekännelsetroget teologiskt symposium rum i Göteborg anordnat av NELA. Till Liv har ställt några frågor om det till kh Fredrik Sidenvall, v. ordf. i NELA.

Intet nytt under solen

”Vadhelst jag befaller dig skall du predika. Frukta inte för dem; ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren… Se, jag lägger mina ord i din mun.” Jeremia hade helst velat slippa, när Herren Gud kallade honom till profet. ”Du grep mig och blev mig övermäktig”, säger… Läs hela artikeln »

Den store Konungens budbärare

Vi ser dem i talarstolen – predikanterna, som talar på olika platser. Fyra predikanter svarar på några av våra frågor.

Här finns ännu plats

Jesus tackade inte nej, då människor bjöd honom hem. Inte ens då de var hans fiender. I Luk. 14 läser vi om att Jesus en sabbat går in för att äta hos en av de ledande fariséerna. Andra fariséer och skriftlärda var också bjudna. Dessa ”vaktade på Jesus”. Jesus brukade… Läs hela artikeln »

Redaktören

Guds ord är livsviktig föda för själen. Liksom mat är nödvändig för kroppens liv är Guds ord avgörande för andligt och evigt liv. Jesus säger: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun” (Matt. 4:4). Ibland gör orden från Gud ont. De avslöjar… Läs hela artikeln »