Kategori: Juni 2006

Till dig som inte tror att du tror

Begreppet troende används ofta för att kategorisera människor. Man anser att bara en del av alla människor är troende. Vad är de andra då? Är inte de troende? Jag menar att begreppet är värdelöst som kategoribegrepp eftersom det sorterar alla i samma kategori, nämligen de troende. För alla tror vi!… Läs hela artikeln »

Gå direkt – till fängelse

Besöksgruppen startade i början av 90-talet. Per-Anders skulle börja jobba i ungdomsorganisationen ELU (f.d. KUS) och hade fått idén när han gick missionsskolan på Strandhem – fängelseprästen Kaj Wessberg var där och inspirerade. Två besöksgrupper kommer f.n. till fångvårdsanstalten, en grupp per vecka, och den kan då besöka en av två avdelningar; totalt finns det 44 interner.

Jesus är – livets bröd

Många har genom åren förargat sig på Jesus och de anspråk han gör på att vara svaret på människans djupaste längtan. Vad säger sig Jesus Kristus ha som ingen annan har?

Vem är Jesus?

Vi lever i en tid då få människor gör sig besvär att själva läsa Bibeln. Man nöjer sig i stället med medias och kulturens bilder av och myter om Jesus. Här följer en utmaning att ta reda på vem Jesus verkligen är – ta vara på den!

Det är livet som är meningen

Vad är meningen med livet? Den frågan har många ställt sig. Utan Gud är livet som helhet meningslöst. Med Gud förändras allt.

Jag är Herren, din Gud…

Det femte budet: Du skall inte dräpa. Här talar Gud rätt in i vår verklighet. Han vet hur vi har det. Han vet hur ond världen är. Han vet vad vi kan råka ut för. Han vet hur mycket ont människor kan göra oss. Hur orättvist de kan behandla oss…. Läs hela artikeln »

No man is an island

Ingen människa är en ö. Orden skrevs av den engelske 1600-tals poeten John Donne. Våra liv berör och berörs av varandra. Det gäller det mesta i livet. Våra liv hör också samman med Gud – vi är skapade för gemenskap med honom och med varandra. Vårt liv började i ett… Läs hela artikeln »

Han-som-vill-mitt-liv

”Du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dej. Utan dej är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav.” I musikalen ”Kristina från Duvemåla” sjunger Kristina ut sitt rop till Gud. Varje människa bär på djupa behov – av en Gud, av en mening, av att vara älskad.

Gud som utgångspunkt

HERREN, vår Gud, HERREN är en. … Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat (ur 5 Mos. 6:4–9). Om jag säger något viktigt vill jag att de som lyssnar inte ska glömma det. Ibland försäkrar jag mig om det genom att påminna… Läs hela artikeln »