Kategori: Juni 2014

Ära Gud med hela ditt jag!

Gud har skapat oss med själ och ande, men också med en kropp. Den får vi glädja oss över och ta hand om på ett gott sätt. Gud kallar oss att lovsjunga honom genom hur vi lever.

Tack Gud! Nu kör vi!

Gud har gett oss en kropp som mår bra av motionoch rörelse. Hur kan man som kristen hitta ett sunt förhållningssätt till idrott? Maria U. Ringdahl träffade Mirjam Weister och och Samuel Petersson för samtal om träning och träningskultur.

Hälsning från en isolerad kyrka

De som åker och Besöker sitt forna hemland vill som regel få tid med sin familj och sina vänner. Min resa till mitt gamla hemland Eritrea hade ytterligare två anledningar. Den ena var att ta emot de böcker som jag i förväg hade skickat. Den andra var att samla material… Läs hela artikeln »

Där tiden står still – men tron växer

Tjugofem år har gått sedan Per-Martin Hjort var missionär i Kenya. Nu har han återvänt till ett land där den materiella nöden är stor, men gudstron lever.

Bitterhet

Bitterhet gör livet plågsamt för både oss själva och vår omgivning. Vi behöver hjälp att sörja våra förluster för att Guds godhet ska kunna nå in och tina upp våra frusna själar.

Ledd av Herden

Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. där skall de bli fruktsamma och föröka sig. jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet…. Läs hela artikeln »

Vi är ett tempel på två ben

Templet var en plats för Guds synliga närvaro och helighet. Där förrättades offer, där lästes de heliga texterna och därifrån steg bönerna upp mot Gud. Genom den helige Ande har vi kristna blivit tempel. Att vara det är både en ära och en kallelse.

Guds avtryck – i staden

En okänd Gud är ute på stan. Han går på gator och torg, i parker och köpcentra. Han gör sina spår, och han söker. Tar man en promenad i centrum av den stad där jag bor, Malmö, kan man se spår av mycket. Vad man ser beror till stor del… Läs hela artikeln »

En Gud som bryr sig

Bön kan vara ett rop från vårt innersta eller ett nära och förtroligt samtal med Gud. Karin Johansson berättar om hur hon fått praktisera bön genom livets olika skiftningar och vittnar om en Gud som vill bära oss över alla djup.

Till USA för att visa på Jesus

Året som gått har varit ett år av förberedelser för ungdomskören Canticum. Den 16 juni lyfter nämligen ett plan från Köpenhamn med det fyrtiotal körmedlemmar som under tre veckor ska resa genom nio delstater i USA för att sjunga om, för och med Jesus.