Kategori: Maj 1997

Anden är mitt ibland oss och pekar på Kristus

”En människa kan ingenting taga, om hon inte får det från himmelen.” Vi behöver den Helige Ande både vid enskild andakt och vid gudstjänst. Men betänker vi att grunden för gemenskapen redan är lagd?

”En liten stund med Jesus…”

I Lukasevangeliet 7 berättas det om att Jesus blev inbjuden till en farisé som hette Simon. Det hörde inte till vanligheterna, för fariséerna var ofta de bittraste fiender till Jesus. Jesus tar emellertid emot inbjudan. Det framgår inte i vilken stad Simon bodde men det kan mycket väl ha varit… Läs hela artikeln »

Våra pengar räcker – det ser Gud till

Som styrelseledamot i en förening som äger en missionsgård har jag lärt mig att även om föreningens målsättning är ”att människor som kommer hit får uppleva Jesus” så är ekonomi också en viktig del. Punkten återfinns på dagordningen vid varje styrelsemöte. Vid en snabb genomgång av styrelseprotokollen senaste verksamhetsåret ser… Läs hela artikeln »

Från fäderna

Att bedja i Jesu namn betyder i allmänhet och egentligen att bedja på grund av Jesu medlareförtjänst, att i bönen troende åberopa medlaren… Då Jesus uppmanar sina lärjungar att bedja i hans namn, tillerkänner han dem all sin förtjänst och värdighet. Han kläder dem i sin översteprästerliga prydnad och ger… Läs hela artikeln »

”Räkna med Gud!” Intervju med Christian Braw

–Att vara kristen i dag är att vara oliktänkande. Vi lever i något som liknar en invandrartillvaro. Människorna omkring oss har svårt att förstå det som vi helst vill tala om och våra värderingar skiljer sig i mycket från flertalets. Vi är främlingar, det är den ena sidan. Å andra sidan är vi av Gud satta just här med ett ansvar att älska och ta vara på detta folk och detta land. Båda sidorna måste vara med.
Så vill Christian Braw, teol. dr, präst och författare, beskriva de kristnas villkor i Sverige i dag.

I världen – men inte av världen

Det är Jesus som på detta sätt beskriver sina lärjungars situation. Han gör det särskilt den där natten, när fienderna planerar för att ta fast honom och han förbereder lärjungarna för framtiden genom att ge dem nattvarden, tala sitt ord till dem och bedja för dem. Läs Joh. 17: 14–19!… Läs hela artikeln »

Vad är sanning?

Det var inte alltid lätt att vara provinsguvernör under den romerske kejsaren. Märkliga ting kunde dyka upp som han måste ta ställning till och han kunde aldrig vara riktigt säker på att det inte låg några storpolitiska komplikationer inbyggda i problemen. Nu hade Pontius Pilatus drabbats av en – som… Läs hela artikeln »

Redaktören har ordet

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Ps.1:1–2. Anpassning är ett huvudord i ledaren på nästa sida. Enskilda kristna möter olika… Läs hela artikeln »