Kategori: Maj 2000

Vägen till livet tredje söndagen efter påsk

O, Fader, jag ber: Tänd ljus i mitt mörker, att vägen jag ser, att ej jag tar miste i jordlivets strid på målet för vandringen – himmelens frid! O, lyse det ljuset i sorgerna här tills hemma jag är! O, tänk vilken sång när harporna stämmas i himlen en gång… Läs hela artikeln »

Recensioner

VARSAMHETENS CREDO Diktsamling av Lars Thunberg. Proprius. Diktarens uppgift är att ge ord åt det vi anar men själva inte kan ge ord. En sådan diktare är Lars Thunberg. Hans nya diktsamling visar vilka möjligheter dikten – i denna mening – har. Varsamhetens credo är en trosbekännelse till en livshållning…. Läs hela artikeln »

Ett gott samvete

Fortunatus rös vid tanken. Han hade ju försökt förtränga detta under flera månader, men aldrig riktigt lyckats. Det hade varit en trevlig kväll hemma hos vännen i Korint. Först gick de till templet, dit värden ville gå med anledning av en minnesdag. Deras värd brännoffrade en del av det kött… Läs hela artikeln »

Saxat och urklipp

En reviderad kyrkohandbok Av de förhandsinformationer som givits om det nu framlagda handboksförslaget framgår klart att vad som numera kallas ”inklusivt” språk eftersträvas. Det kommer att ta sig många uttryck. Benämningen Fader på Gud kommer att undvikas. Jesus vill man inte kalla Herre, eftersom det anses hierarkiskt och förtryckande. Helst… Läs hela artikeln »

Förord och efterskrift – Om rotlöshet och längtan efter ett kristet sammanhang

Vårt liv startar inte som en oskriven bok med blanka blad som vi efter eget gottfinnande efter hand fyller med vårt livs innehåll. Vårt livs bok har ett förord och kommer att få en efterskrift. Förordet i en bok kan vara viktigt. Alla föds vi in i ett bestämt sammanhang…. Läs hela artikeln »

Hör apokryferna till Bibeln?

Varför har inte Svenska Folkbibeln med de s.k. apokryferna i sin översättning? Åtminstone GTs apokryfer är ju väldigt berömda. Hade det inte varit en stor tillgång att ha med dem?

Människors förnöjsamhet – och Guds

Att inte roffa åt sig utan öva sig i förnöjsamhet, har det inte blivit något av en utmaning för kristna i Skandinavien? Fastän jag bor i Peru kan jag mycket väl känna det just som en utmaning att låta bli att göra eller köpa något som jag har lust till… Läs hela artikeln »

Det som ingenting var utvalde Gud…

Emma och Henrik Birgersson sändes som MBV:s första missionärer till Peru i slutet av år 1994. På grund av en olyckshändelse i Chiclayo 1997 har familjen Birgersson vistats i Sverige sedan april 1998. Efter drygt ett års rehabilitering, med olika undersökningar och arbetsträning, är rekomendationen nu att Henrik inte bör arbeta mer än halvtid under överskådlig framtid. Det innebär att de inte är aktuellt att återvända till missionstjänst i Peru. I slutet av februari i år var Emma med två av barnen på besök i Chiclayo, med anledning av en väninnas bröllop.

Missionsarbete med förändrad målinriktning – om utbildning av lokala ledare i Peru

Ofta har det sagts att missionärens främsta uppgift är att göra sig själv överflödig. Med ett sådant påstående vill man betona vikten av att missionären får lokala krafter engagerade i kyrkan, människor som så småningom kan överta ledarskapet. Som missionssällskap måste vi naturligtvis noggrant planera vilka uppgifter vi vill koncentrera… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ETIOPIEN I ett gemensamhetsbrev från våra utsända i Etiopien förmedlas följande hälsning: Guds barn jag är! Ack saliga ro och glädje! … Hur rik jag är, Fast fattig jag vandrar på jorden! Hur hög jag är! Hur härlig för Gud jag är vorden Sen Sonen gått ringa på jorden! (LH… Läs hela artikeln »