Kategori: Maj 2001

Saxat och utblickar- från olika tidningar

Svenska folkets gudstjänstvanor Under den sista helgen i september 1999  gjordes en unik och mycket omfattande kartläggning av gudstjänst- och andaktsbesök i Sverige. Det är Svenska kyrkans forskningsavdelning i Uppsala som bad alla Sveriges 6 500  organiserade religiösa grupper – kristna såväl som icke-kristna – att räkna antalet besökare under… Läs hela artikeln »