Kategori: Maj 2003

Var inte rädda! (Joh. 14:27)

Du har säkert också upplevt grå dagar. Inte nog med dina privata bekymmer, vännerna drabbas av motgångar och över hela jorden avlöser den ena olyckan den andra. Men kanske har du också upplevt hur Gud sänder en människa i din väg, just när allt ser som mörkast ut? Någon som… Läs hela artikeln »

Maria Magdalena – det första vittnet till Kristi uppståndelse

Maria Magdalena var den som först fått möta den uppståndne Frälsaren. Han hade gett henne uppdraget att gå till hans lärjungar med en hälsning: ”Gå till mina bröder och säg dem: Jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Maria hade skyndat iväg till lärjungarna och berättat att hon sett Herren och att han sagt henne detta.

Den äkta fromheten – en introduktion till Jeremia bok

Jeremia verkade som profet under de fem sista kungarna i Juda (Sydriket), från Josias 13:e regeringsår (627 f.Kr.) till Jerusalems fall och den babyloniska fångenskapen år 586 f.Kr. Han var alltså profet under de sista 50 åren av Juda rikes historia – en våldsam brytningstid, då de båda tidigare stormakterna… Läs hela artikeln »

Missionsnytt utlandet

Eritrea Varmt tack för gåvor – mer än 200 000 kronor – till nödhjälp i Eritrea och Etiopien! Hittills har 100 000 kronor sänts till den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) respektive Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC). Resterande medel kommer inom kort att överföras till Eritrea och Etiopien. Barnabas Mebrahtu,… Läs hela artikeln »

Nu är det bråttom med skörden!

För flera år sedan välsignades Eritrea med rikliga regn, som föll precis i rätt tid. Just det året började dessutom ny teknik och utrustning framgångsrikt användas i jordbruket. Skörden blev magnifik! Fälten dignade och på varje strå hängde fyllda ax – den bästa skörden på årtionden, kanske någonsin. Alla fröjdade… Läs hela artikeln »

Min sång skall bli om Jesus

Intervju med eritreansk musikskolelev med anledning av KUM:s insamlingsprojekt

Kristus i GT

I katekesutvecklingen ställs frågan: ”I vilka tillstånd skall vi betrakta vår Frälsare?” Svaret lyder: ”I hans förnedring och upphöjelse.” Hos flera av Gamla testamentets personliga förebilder till Kristus framträder detta mönster tydligt.

Är Missionsprovinsen en framtidsväg?

Alla som läser dessa rader har förmodligen hört namnet Missionsprovinsen, men kanske inte så mycket mer. Andra har skaffat sig information, varit med i samtal, kanske tagit ställning, för eller emot.

En kristens vardagsgudstjänst…

Gudstjänstdagen framför andra är söndagen. Men också vardagarna är gudstjänstdagar. Om en kristens vardagsgudstjänst handlar denna artikel. Läs först Rom. 12:1–5.

KUM 50 år

Vid kristna ungdomsförbundets Musikförenings femtioförsta årsmöte i Hässleholm den 21 mars omvaldes Linus Sjödahl till ordförande.