Kategori: Maj 2003

Saxat & utblickar

Rörelser i stagnation Folkrörelsesverige håller på att utarmas. Mellan 1992 och 2000 försvann en miljon aktiva föreningsmedlemmar, enligt en ny undersökning från Statistiska Centralbyrån. Det är främst de gamla traditionella folkrörelserna som förlorar terräng, dvs. partierna, nykterhetsorgansiationerna och kyrkorna. Det är de äldre som ännu så länge håller det traditionella… Läs hela artikeln »

Vad är nyttan med nattvarden?

När Jesus instiftade nattvarden sade han att lärjungarna skulle fira nattvard till hans åminnelse. Helt visst inte bara för att komma ihåg honom i största allmänhet utan för att särskilt minnas hur han i kärlek gav sitt liv för världen.

Fången i glasskåpet

Under det sista året av gymnasiet var klassen på studiebesök i en katolsk kyrka. Den unge prästen redogjorde kort för den tro man i hans kyrka bekände och vi fick sen tillfälle att ställa frågor. Prästen visade sig vara både kunnig och hängiven och det blev en angelägen diskussion.

Besök på Arkenskolan – en skola med fast förankring

En typisk skoldagsmorgon med aprilsolens sköna sken ”for vi” till Arkenskolan i Vännäs. Denna kristna friskola, som håller en IT-profil, har nu snart klarat av två skolår. Utöver den trevliga samvaron med elever och personal fick vi också en pratstund med rektor Hans-Inge Smetana.

Bröd till liv

Allt är skapat genom Kristus och till honom. (Kol. 1:16.) Vi är skapade för att glädja oss i Gud, över den han är och över det liv han ger oss. Det får vi göra genom tillbedjan och lovsång. Men också genom att leva i samklang med Guds goda vilja och… Läs hela artikeln »

I dag ser jag tillbaka och framåt

Under påskhelgen hade jag förmånen att vara med på ett läger i Falketorp Missionsgård på Vikbolandet. Inte minst sångarglädjen var påtaglig – inte så underligt med tanke på påsksångernas budskap. Det var så gott att få sjunga in påskens budskap i hjärtat!