Kategori: Maj 2021

Hur det svenska folket väcktes, helgades – och avföll

Svenska flaggan rymmer ett kors och fortfarande kan man se vackra kyrkobyggnader runtom i Sverige, vilka vittnar om hur det svenska folket under tusen år räknades som ett kristet folk. Men sekulariseringen har i dag nått både folket och kyrkan, och framtiden är oviss. Hur blev Sverige kristet, och hur har avkristnandet sett ut i folk och kyrka?

Redaktören har ordet • maj 2021

Har jag varit en öken för Israel eller ett land av mörker? Varför säger mitt folk: ”Vi är fria, vi kommer inte mer till dig?” (Jer. 2:31)