Kategori: Mars 1997

Från Fäderna

Under påskhögtiden skall man offentligen prisa, förkunna och bekänna de outsägliga under som Gud har gjort för oss genom Kristus. För vi var fördömda i synden, förlorade i döden och fångna under djävulen. Därifrån har Kristus frälst oss genom sitt blod och sin död och fört oss från synden till… Läs hela artikeln »

Mat i ödemarken

Joh.6:1-13 Ibland undar jag… Hur kan man få mat ute i en ödemark? Till mer än fem tusen personer? Och hur kan Guds folk få andlig mat i denna världens ödemark? Finns det möjligtvis mat till mig, mat som kan stilla själens hunger och törst? Jag undrar ibland hur det… Läs hela artikeln »

Är du kristen eller farisé?

En farisé var i regel en from man. Det var en, som inte nöjde sig med att hålla tio Guds bud utan dessutom kände sig förpliktigad att rätta sig efter de äldstes stadgar. Dessa stadgar, som hade vuxit fram under en följd av år, förtydligade och preciserade lagen. Som exempel… Läs hela artikeln »

Köp tiden!

”Köp tiden, ty dagarna är onda.” Ef. 5:16. Så står det i min konfirmationsbibel. Ta väl vara på tiden, vill Guds Ande säga oss. Tiden kan man inte ersätta med något annat; den är oersättlig. Den dag som gått är borta. Hur blev den använd? ”Tänk om du i dag… Läs hela artikeln »

Redaktören har ordet

Perspicere (lat.) betyder ”se igenom”, ”se tydligt”. Att ha perspektiv på tillvaron är bra. För att bli riktigt klarsynta behöver vi vidga vårt perspektiv bakåt i tiden, över nutiden och framåt. Eftersom vi alla i andligt avseende är blindfödda, behöver vi alla hjälp för att kunna genomskåda oss själva och… Läs hela artikeln »