Kategori: Mars 2002

Öppet forum

En levande tro Redaktionen har från två predikanter mottagit ett önskemål om att få ge ett alternativt, kompletterande svar till den själavårdsfråga som behandlades i januarinumret av Till Liv. Eftersom detta bidrag kan vara till ytterligare hjälp publicerar vi det gärna. ”Låt allt bli till uppbyggelse”, 1 Kor. 14:26. Frågeställaren… Läs hela artikeln »

Månadens förklaring

Varför var Jesus tvungen att lida och dö? Kunde inte Gud i sin kärlek ha överseende med våra felsteg ändå? Denna tankegång är inte ny. På 1500-talet företräddes den av teologen Faustus Sozzini. Strömningen efter Sozzini (socianismen) förnekade att det hos Gud skulle finnas någon rättfärdighet som kräver försoning för… Läs hela artikeln »

Möt Naaman – mannen med men

Karin Gunnarsson låter oss möta ännu en bibelperson, Naaman. I januarinumret skrev hon om Hanna i Första Samuelsboken.

Finns Gud?

I fyra artiklar kommer Fredrik Hector att redogöra för apologetikens argument för att den kristna tron är sann. Artikeln i detta nummer handlar om Guds existens. Finns det goda, förnuftiga skäl att tro att Gud finns?

En förvandlad lärjunge – om Petrus som apostel efter Jesu liv på jorden

Petrus är en av de lärjungar som ofta nämns i förkunnelse och undervisning. Men i regel gäller det då händelser under den tid då han vandrade omkring i Palestina med sin Mästare. Men vad kännetecknar Petrus fortsatta gärning? Vad hände med honom efter Jesu himmelsfärd?

Missionsnytt

ERITREA Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) avser att hålla sitt årsmöte i Asmara den 22–24 mars. MBV:s styrelse beslutade vid sitt februarisammanträde att Roland Gustafsson besöker Eritrea under tiden 20 mars–1 april. I samband med årsmötet hålls också överläggningar om det pågående samarbetet mellan LCEr och MBV. Möten och… Läs hela artikeln »

”Som en skön musik” Sången om Jesus ljuder i Eritrea

F.d. MBV-missionärer gör gärna återbesök på missionsfälten. Makarna Elsie och Sture Bengtsson har många års erfarenhet av missionsarbete i Afrika. I januari besökte de under ett par veckor Eritrea, där Sture Bengtsson var verksam under åren 1958–68 och 1975. Med inlevelse och entusiasm förmedlar hustrun Elsie några intryck från resan.

Jesu sju ord på korset

Vid sju tillfällen under sina sex timmar på korset öppnade Jesus sin mun för att tala. De sju meningarna rymmer stort djup att stanna inför. Betydelsen av Jesu död träder fram. Själv utan synd dog han för syndare!

För tionde gången – körläger på Falketorp Missionsgård

Sjuttio sångsugna tjejer och killar, män och kvinnor, samlades för att tillbringa ett veckoslut i januari på Falketorp Missionsgård på Vikbolandet.

Saxat & utblickar

Trender i världsmissionen I den amerikanska missionstidningen Mission Frontiers (dec. 2001) finns en intressant artikel, ”Operation World 2001” av David Taylor, med information om hur det globala missionsuppdraget fortgår. Artikelförfattaren påminner triumferande om Jesu ord: ”På denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt… Läs hela artikeln »