Kategori: Mars 2005

Synd och skuld

Var kom synden ifrån? Gud skapade människan till sin avbild, till en mycket god människa. Hon kände Gud och gjorde hans vilja. Ingen synd eller död fanns. Synden kom genom Adam och Eva. Då fördärvades Guds avbild hos människan. Genom Adams olydnad har alla människor blivit syndare och kommit under… Läs hela artikeln »

Nordisk-kenyanska överläggningar i Sydsverige

Biskop Walter Obare Omwanza i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) besökte Sverige på Missionsprovinsens vägnar i början av februari. Hustrun Eunice och ELCK-kassören John Michoro Mouti fanns vid hans sida. MBV erbjöds att disponera gästernas tid under tre dagar och tog tillfället i akt att arrangera nordisk-kenyanska överläggningar om missionsarbetet i Kenya.

Andens frukt – är glädje

Glädjen som Anden utgjuter i oss gör oss glada över barnaskapet, över gemenskapen i Kristus men även över lidandet för hans skull.

Den nödvändiga försoningen

Varför är försoningen så viktig i förkunnelsen – och vad innebär den? Eftersom det var människan som bröt med Gud borde väl hon försonat sig med Gud? Det kunde hon inte! Men Gud ställde sig i Kristus på människans plats och försonade världen med sig själv! Läs och begrunda – bed och ta emot!

En nödvändig tvagning

Jesus är Frälsaren som vill och kan rena oss från synden. Han vill också vara vår Herre och Mästare, och som sådan har han något att säga oss om hur vi ska leva som kristna. Varje dag behöver vi komma till Honom och bli renade – och sedan får vi räcka Hans tjänande kärlek vidare till andra. Om vi menar oss älska vår nästa.

Namnet Jesus

Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder (Matt. 1:21). Denna bibelvers har följt mig sedan jultiden. När Josef står i begrepp att överge Maria, kommer denna hälsning med uppdrag från Gud genom en ängel. Då tvekar han inte, utan tillsammans med Maria… Läs hela artikeln »

Det är inte ute med oss

Vilken uppfattning vi än har om den nyligen genomförda biskopsvigningen inom Missionsprovinsen, vad vi än tycker om Åke Green och hans riksbekanta predikan, står en sak väldigt klar för den som i dag tillhör den svenska kristenheten: den världsvida kyrkan hänger verkligen ihop på ett mer och mer påfallande sätt,… Läs hela artikeln »

Gud är kärleken

Är han verkligen det? Händelser i livet kan få oss att tvivla – men Bibeln säger så, därför kan vi veta det. Hans hjärta är sådant. Gud älskar, därför älskar han, och i den kärleken får vi vara.

Två jurister – två uppdrag

En läsare av en dagstidning får ofta ta del av olika juridiska ärenden och mål – och vet därigenom att det finns olika aktörer inom rättsväsendet. Hur är det då att arbeta inom det? Och vad är en
kristen syn på rättsskipning? Två kristna jurister, Peter Henrysson, advokat från Lund, och Anders Månsson, åklagare från Ängelholm, har delat med sig av sina erfarenheter och sin syn på juridiken.

Bröd på bordet – bröd från himlen

Jag är det levande brödet som kommit ned från himmelen. Ur Joh. 6:48–59 Bröd har sedan gammalt symboliserat liv. Brödrecepten är otaliga. Går man på en brödmarknad, kan man se slogans som ’Bröd är livet’ eller ’Bröd ger råg i ryggen’. För juden på Jesu tid var brödet heligt. Det… Läs hela artikeln »