Kategori: November 1997

New Age – nutidens Religion?

Detta är den första av två artiklar, som belyser fenomenet New Age. I nästa nummer kommer den andra – New Age och kristen tro.

Livet måste vördas!

År 1975 fick vi en ny abortlag i Sverige. När den gick igenom, hade man i praktiken redan börjat tillämpa fri abort. Respekten för livet var försvunnen. Man lagstiftade efter rådande praxis.

Flexibla inför Gud

En intervju med ett ungt par som genomgår missionsutbildning.
Wycliffe ställer som villkor att varje student på centret som sedan ska gå ut i tjänst ska ha hundra förebedjare.

Pionjärmission – men var?

I juninumret av Till Liv hade vi en kort presentation av makarna Karin och Anders Hansson med dottern Regina. De har erfarit Guds kallelse att stå till förfogande i Herrens stora missionsplan – att evangeliet om riket skall förkunnas och nå till alla folkslag, människor till frälsning. Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ERITREA Vår samarbetspartner i Eritrea, missionsorganisationen World Mission Prayer League (WMPL), har två missionärer som är verksamma i LCEr: Caroline och Berhane Elias. I WMPL:s informationsbrev för september finns följande intressanta uppgifter under rubriken ”Hela Eritrea utgör vår kallelse”: ”Eritrea, som till sitt omfång ungefär motsvarar England, har c:a tre… Läs hela artikeln »

Frälsningens hjälm (Ef. 6:17, 1 Tess. 5:8)

”Men oktober och november och december äro grå.” Så slutar ramsan där man lär sig namnen på årets tolv månader. Jag har alltid undrat var den person bodde som diktade dessa rader. Oktober är oftast en färgsprakande månad, men november och december kan verkligen vara grå.

Den kristne och myndigheterna – något om samhällsansvar

Vi börjar med två episoder ur aposteln Paulus liv. Från fängelsehålan i Filippi klagar Paulus: ”De har offentligen låtit oss slita spö, utan dom och rannsakning, fastän vi är romerska medborgare, och sen har de kastat oss i fängelse” Apg. 16:37.

Från fäderna

Domedag – det är ett märkligt ord. Och vi bör noga vakta oss för att tro att något avgöres på den dagen. Allt avgöres nu. På domedag bara kungöres utslaget.

Döden, domen och evigheten

Jesu tal om två slutmål, evigt liv eller evig död, kan låta hårt, men kan inte bortförklaras.

Saxat & utblickar

Den nya pedagogiken (– – –) går ut på att allt ska visualiseras. (– – –) Bibelns budskap är först och främst Ord som är avsedda att höras. ”Hör, så får er själ leva” Jes. 55:3. I Guds rike gäller det tro, inte åskådning, seende. Jfr. 2 Kor.5:7. ”Så är… Läs hela artikeln »