Kategori: November 1999

Väntan

Till vår mänsklighet hör väntan. Vi väntar på så mycket – på vännen, kärleken, maten, bussen, tentan, lönen… Väntan gnager, töjer, svider, förargar, gör besviken. Väntan kan vara lång, kort, hög, låg, finnas på alla plan och i alla livets situationer. Väntan i dag har fått nya dimensioner. Vi har… Läs hela artikeln »

Att föreställa – men icke vara

Det är märkligt att en så stor del av evangelierna ägnas åt en uppgörelse med fariséismen. Det beror nog på att fariséismen alltid kommer att vara en av trons värsta fiender. Låt oss för ett ögonblick se in i fariséismens garderob. Den har många avdelningar. Där finns en för Svenska… Läs hela artikeln »

Redaktören

Det är domedag, vredens dag. Frimodig, väl övad i sin roll har fariséen brukat träda fram i templet, beredd att ge Gud äran för allt, fylld av fröjd över att icke vara som andra människor, syndarna. Men nu… Tänk, att först på domens dag med Domarens oåterkalleliga ”Gå bort!” ringande… Läs hela artikeln »

Våra hem

Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 5 Mos 6:6‒7…. Läs hela artikeln »

”Allt andligt gott i världen”

I dag har vi inom svensk kristenhet tillgång till ett stort antal bibelöversättningar. Så har det inte alltid varit.