Kategori: November 2013

Jesus befriar från skulden

Jag var på banken för ett tag sedan för att gå igenom min ekonomi, eller brist på ekonomi, tillsammans med min banktjänsteman. Jag hade blivit ombedd att ta med en del dokument dit, bland annat det orange pensionskuvertet. Det gick väl ganska bra det där mötet. Lån på huset, lön… Läs hela artikeln »

Ur pionjärmissionärernas verktygslåda

I Piura i Peru har Thomas Frovin, tillsammans med sin hustru, Anne-Dorthe, kommit igång med sin missionärstjänst. De är med och startar studentgrupper och de går ut i staden och pratar med folk, allt under bön om att Gud ska låta arbetet bli till liv i Kristus.

Quo vadis?

Petrus tycker att ”nu räcker det” och flyr från Rom och förföljelsen där. Han möter Jesus som är på väg åt andra hållet, och frågar: Vart går du, Herre? Jesus svar får, enligt legenden, Petrus att vända tillbaka in i staden. Det är inte enkelt att vara kristen i dag… Läs hela artikeln »

Helat och delat

Rättfärdiggörelsen. Kristus har tagit på sig straffet för människans onda handlingar. förlåtelse finns därför för alla som tar emot den. rättfärdiggörelsen går ett steg längre. Gud inte bara befriar från syndens följder, utan tillräknar också människan Jesu helighet. detta brukar kallas för det saliga bytet och skänks människan gratis, av… Läs hela artikeln »

New Age i dag

Det är nu trettio år sedan New Age på allvar slog igenom i vår kultur. Ännu lever den kvar och vi märker spåren av den. Som kristna behöver vi se vad vi har gemensamt med New Age, men också söka bemöta rörelsen och visa på ett bibliskt alternativ.

Vänd andra kinden till – eller?

En kristen ska inte vika ner sig. Det finns gränser för vad hon ska tåla. Ändå finns tillfällen då vi ska avstå från vår rätt och finna oss i att behandlas illa.

Håll ut!

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och… Läs hela artikeln »

Evangelium i handling

Till Café oasen är alla välkomna, oavsett vad man tror eller hur ens livsberättelse ser ut. Här får man möta omtanke och ta del av vad den kristna tron har att erbjuda. ett brustet människovärde kan börja läkas när man får möta ett evangelium som levs ut i handling.