Kategori: November 2015

Därför konverterar jag inte

Intresset för romersk-katolska kyrkan är stort i Sverige i dag och många väljer att konvertera. Men innan man gör det fi nns det skäl att tänka sig för och fundera på vad man utgår ifrån. Kanske ligger det skatter gömda i det evangeliska arvet som man har kvar att upptäcka.

Öppna dörrar – en liten bit av Eritrea i Stockholms city

I Betlehemskyrkan i Stockholm samlas en eritreansk grupp till gudstjänst varje söndag. Jonny Bjuremo har besökt dem och kan berätta om en livaktig och välkomnande gemenskap som vill hålla sin bekännelse högt.

Är lydnaden alltid blind?

UNDER EN PROMENAD på Östra kyrkogården i Göteborg stannar jag upp vid en sten med texten: ”Vår innerligt älskade rara mor.”

Var beredd att möta din Gud!

Amos förkunnar att Herren ska gripa in i historien. Israel ser fram emot det, men enligt profeten är det andra känslor som borde fylla
dem. Han utmanar föreställningen om var tryggheten ligger för den som ska möta sin Gud.

Låt oss bli mänskliga tillsammans! – om ett koncept som är här för att stanna

Att avsätta en hel helg till en workshop om försoning och återupprättade syskonrelationer kanske låter väl ambitiöst. Men det har visat sig vara värt det. Amani är ett koncept som Gud använder för att på nytt rusta sitt folk.

Ord till liv

Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan.

Hon gör världen gladare

Människor som sprider glädje och trevnad omkring sig är en gåva som få kan motstå. En sådan är Anna, som har Downs syndrom. Här berättar familjen som tog hand om henne om ett val de aldrig ångrat.