Kategori: November 2017

Hur togs reformationen emot av folket i Sverige?

I Sverige skedde reformationen i ett samspel mellan makten, folket och den teologiska expertisen. Kyrkolandskapet förändrades långsamt. Traditionella seder och bruk levde länge sida vid sida med nyordningar av kyrkolivet.

Finns det någon mening med att vara sjuk?

Människor reagerar väldigt olika på den sjukdom som drabbar dem. Någon finner mening i motgången, en annan gör det inte. Så får det vara, resonerar överläkaren Inga Svensson, vi ska inte tvinga på människor en mening som de själva inte ser.

Gud gillar att ge – gör du?

Vi känner den alla, den sura känslan av att ge bort det som kunde ge oss själva mer njutning. Men finns det också en glädje att upptäcka i givandet? Vi får här reflektera över vad som händer med oss när vi allt mer börjar likna vår himmelske Far.

Redaktören har ordet • november 2017

Innehåll • november 2017 En bok blir till, Gustaf Lunnergård Ord till liv • Räkna med Gud, Henrik Åström Beprövade grepp och nya ansatser, Sofia Ödman Finns det någon mening med att vara sjuk, Inga Svensson Ett vardagsrum för studenter och Jesus, Steffen Baagø Madsen Hur togs reformationen emot av folket i Sverige,… Läs hela artikeln »