Kategori: Oktober 1997

En höst som denna

Årstider gör mig lite fundersam och melankolisk. Det blir så tydligt att tiden går och saker förändras – inte alltid till det bättre.

Recensioner

NÄR TRÄDEN AVLÖVAS SER MAN LÄNGRE FRÅN VÅRT KÖK av Tomas Sjödin. Förlaget Trots Allt. 165 sidor. När träden avlövas ser man längre från vårt kök är en bok av Tomas Sjödin. Han skriver om sin familjs vardag som är mycket ovanlig för de flesta av oss. Två av hans… Läs hela artikeln »

Sekulariserad kristendom

Det finns vissa skolor av teologer som bedriver s.k. sekulariseringsteologi.
Men sekulariserad kristen – kan man vara det?

Manskören – en oas i vardagen

”Ande, du som livet ger fall nu över oss. Smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig.” – Så höjer vi en tonart! ”Ande, du som livet ger…” Det är torsdagskväll och KUM:s manskörs första övning denna höst. Ett tjugotal karlar sjunger upp sig så att taket håller på att… Läs hela artikeln »

Från fäderna

”Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.” Med orden i Rom 8:39 om Guds kärlek i Kristus Jesus har aposteln Paulus låtit förstå, att han inte syftar på Guds allmänna kärlek, varmed Gud älskar och vårdar allt han skapat, utan på den höga förbundskärlek, med vilken Gud älskar… Läs hela artikeln »

Carl Olof Rosenius – det fulltoniga evangeliets förkunnare

Förra numret innehöll en artikel om Martin Luther som ”glädjens och frimodighetens teolog”. I detta nummer presenteras ytterligare en lärofader – Carl Olof Rosenius (1816 – 1868). Komminister Mats Giselsson har valt att ge en bild av Rosenius och hans teologi i den fingerade intervjuns form.   Redan år 1861… Läs hela artikeln »

Landsmötet – Du kan påverka!

I förra numret av Till Liv vidarebefordrades ett upprop från biskop Bertil Gärtner och Svenska kyrkans fria synod med inbjudan till ett kyrkligt landsmöte i Linköping den 8 och 9 november i år (1997).

Enhet och mångfald

Både enighet och splittring bland kristna kan vara ett själafiendens verk. Därför gäller det att lära känna hans metoder och föra en sund andlig kamp i det dagliga livet – med fanan hållen högt.

Du står på helig mark

Det finns flera stora tal nedtecknade i Bibeln. Korta tal och långa. Av Mose, profeterna, Jesus själv, Petrus och Paulus m. fl. Ändå är det väl inget av dessa som fått en så dramatisk verkan på åhörarna och för talaren som Stefanus’ tal inför översteprästerna.

Vad händer?

Majoriteten av denna tidnings läsare tillhör (ännu) organisationen Svenska kyrkan. Den kan inte likställas med Kristi Kyrka i Sverige. Med smärta måste vi närmast konstatera, att organisationen Svenska kyrkan blivit Kristi Kyrkas fiende. Men det händer också mycket, som visar att Kristi Kyrka i Sverige ännu lever. Vi har också anledning att hålla fast vid vad Jesus en gång sade: ”Min Fader verkar ännu alltjämt, så verkar också jag” (Joh. 5:17).