Kategori: Oktober 2000

Vad har du gjort för mig?

I ångest och smälek, till plåga och döden du gav dig för mig. Och jag – se, jag rädes föraktet jag möter, föraktet för dig. Du skänkte mig friden och frälsningens glädje – uppståndelsens lott. Och korset som tynger och hånet från världen är förmåner blott. Ack, lär mig då,… Läs hela artikeln »

Aktuell information från föreningen Till Liv

Föreningen Till Liv – evangelisk-luthersk missionstidning, som bland annat ger ut tidningen Till Liv, höll sitt årsmöte på Strandhem lördagen den 18 augusti. De fyra ägarorganisationerna representerades av 18 ombud. Dessutom deltog fem styrelseledamöter. Vid årsmötet omvaldes de fyra avgående styrelseledamöterna Karin Andersson (representerande ELMsv), Anders Månsson (KUS), Nils-Göran Nilsson… Läs hela artikeln »

Justeringar

En kub ett geometriskt definierbart begrepp, oumbärligt i sitt sammanhang, men inte alltid så behaglig att handskas med. Vassa kanter, skarpa hörn, som kan stöta och såra. Varför inte runda av hörnen, fila av kanterna, förvandla den till ett föremål som smidigt kan passas in i de flesta sammanhang? Då… Läs hela artikeln »

Ett ungdomsläger – sett med föreståndarens ögon

Det är ganska vanligt att det berättas i Till Liv om de läger som har ägt rum på våra missionsgårdar. Men det sker nog inte så ofta att föreståndaren själv skriver. Och det är kanske bra.

Ögonblick av liv

Barnet och den unga människan bär framtiden i sig. Detta är ett känt faktum i varje kultur och varje tid. Borde då inte vi vuxna verkligen stanna upp inför den tydliga tomhet och vilsenhet som avspeglar sig i allt fler barns och ungdomars ögon? En tomhet som inte kan fyllas… Läs hela artikeln »

Sångernas sång

Höga Visan är tvåspråkig.
I Höga Visan får vi läsa om och glädjas över kärleken mellan en man och en kvinna.

Saxat och urklipp

När välsignelsen uteblir Carin Stenström, ledarskribent på Nya Dagen, har ”med växande fascination, men också förfäran” läst John Kenneth Galbraiths Den Stora Börskraschen och upptäckt att händelserna för 70–80 år sen har stora likheter med vad som sker i dag. Hon skriver bl.a: ”Den spekulationsbubbla som plötsligt sprack i oktober… Läs hela artikeln »

Recensioner

Som det bröd vi delar. Sånger till mässa med musik från Zimbabwe. Mia och Per Madestam m.fl. Som uppvuxen i Zimbabwe blir jag alltid glad när jag stöter på saker därifrån. Nu har en grupp svenskar kommit ut med en samling kyrkliga sånger från Zimbabwe. Det är ett glatt försök… Läs hela artikeln »

Saxat och utblickar

(s) m.fl. på helig mark Marianne Upmark, vice ordförande i kyrkorådet i Högalids församling i Stockholm, har varit med och skrivit socialdemokraternas nya kyrkopolitiska program. – Svenska kyrkan är en naturlig mötesplats vid exempelvis katastrofer. Alla som betalar kyrkoavgift ska ha inflytande över vilka som till exempel anställs som präster…. Läs hela artikeln »

Öppet forum

Jesus är meningen med livet! En artikel i Till Liv nr 6/00 av Fredrik Hector om det viktiga ämnet ”Livets mening” väckte många frågor och bekymmer hos mig. Dessa gäller vilken teologi och vilken förkunnelse vi i MBV står för och vill räcka våra medmänniskor och varandra, för att ingen… Läs hela artikeln »