Kategori: Oktober 2002

Den oroväckande Bibeln

När andliga bekymmer inte längre kommer till uttryck i själavården kan detta ha sin orsak i förkunnelsen. Guds ords predikan måste få såväl väcka som trösta.

Att samla barn kring Jesus – ett reportage om kristen barnverksamhet på Vikbolandet

Som ovan besökare på ”hobbyn” kom jag till Falketorp Missionsgård med ögon och öron på vid gavel för att se och höra så mycket som möjligt. Mitt första intryck var att det var så lugnt. I mitt stilla sinne undrade jag om det inte kommit några barn än, trots att klockan var över sex, då verksamheten skulle börja.

Missionsnytt

Etiopien Lars Hjort, på korttidsuppdag i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt), lämnar i e-post av den 1 september följande rapport: ”Den 23–24 augusti hade jag ledarutbildning för äldste och ledargruppen i Addis Abeba-församlingen. Bl.a. tog vi upp bibliska principer för ledarskap och attitydfrågor utifrån ett ledare- och tjänareperspektiv. Ett… Läs hela artikeln »

Recension

VID TIDENS HJÄRTA av Christian Braw, Hägglunds förlag. 288 sid. Är äkthet mera svårfunnen i dag än den varit i tidigare generationer? Lever alltfler svenskar ett ytligt liv och ett liv som ser olika ut beroende på i vilket sammanhang man befinner sig? Har anpassningen till det accepterade och till… Läs hela artikeln »

Lidandets frågor – en introduktion till Jobs bok

Jobs bok brottas med en svår fråga som följt Guds barn i alla tider: Varför drabbas vi av lidanden? Boken är till största delen skriven på mästerlig poesi (kap. 3:1–42:6), men den inleds (kap. 1–2) och avslutas (kap. 42:7ff) med en ramberättelse på prosa.   Job utsätts för lidande Först… Läs hela artikeln »

Glädjefest i Stockholm

Söndagen 25 augusti blev ännu en av de varma dagar som kommit att känneteckna denna sommar. Vädret är dock knappast det som Erik och Helena Reuterdahl främst kommer att minnas från den här dagen, när de ser tillbaka. Den förberedelseprocess som påbörjades förra hösten, när Erik och Helena tackade ja… Läs hela artikeln »

Kvinnan som hoppades på smulor Matt. 15:21–28, Mark. 7:24–30

Tänk bara på en så välfungerande mönsterförsamling, som den vi möter i Efesus. Jesus sänder brev: ”Omvänd dig! – – – Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.”

Vad vet vi om änglarna?

Det är märkligt att många kristna inte oftare talar om änglarna, i synnerhet som Bibeln själv talar mycket om dem. Om du ser efter i din bibel, skall du bli varse att Guds änglar är till utomordentligt stor hjälp för oss. Läs t.ex. Ps. 91! Änglarna tjänar också som viktiga… Läs hela artikeln »

Kristus lever!

Vi har i ett par föregående artiklar studerat några klassiska argument för att Gud finns, och vi har sett på de grundläggande skälen för att Jesus verkligen är Gud. Den här gången är det dags att ge skäl för själva kärnan i den kristna tron: att Jesus verkligen har besegrat döden!

Var frimodig!

Det är bara vid Jesu kors du kan bli fri. Det är som fri du blir modig i vittnesbörd och tjänst, fri-modig!