Kategori: Oktober 2008

Vi ber till Far

Fräls oss ifrån ondo Matt. 6:13

Förbönens möjlighet

Att i sin egen bön få be för familj och vänner och att i gudstjänsten kunna stämma in i den allmänna förbönen är en rik möjlighet. Mera sällan händer det kanske att vi uppmanar till personlig förbön för varandra i samband med gudstjänsten. Men i Bibeln manas vi ofta till att be för varandra – hur ska man tänka och hur gör man?

Behöver jag Jesus?

Varför tro på Jesus när det verkar gå så bra att leva utan honom? Lönar det sig att vara kristen?
Frågan kan tyckas märklig, men det är i grunden den frågan Asaf brottas med i Psalm 73.

Tack!

Tack för rosorna vid vägen, Tack för törnen ibland dem! Tack för resta himlastegen, Tack för evigt tryggat hem! Tack för kors och tack för plåga, Tack för himmelsk salighet! Tack för stridens klara låga, Tack för allt i evighet!1 Sången uttrycker en tacksamhet till Gud som kan uppfattas som… Läs hela artikeln »

Att leva med smärta

Livet innebär ibland att brottas med svåra frågor. Varför blir jag inte fri från min sjukdom?
Varför hjälper inte Gud? Om jag bara hade mer tro …?
Möt en som ställt frågorna men också fått hjälp till förtröstan
– och som kan ge råd om hur vi hjälper den som drabbats av ett lidande.

Missionsengagemang

Alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.1 Med Andens vind blir det ny kraft och glädje. Vi ser mer av Guds barns härliga frihet i Kristus, och syskonkärleken frodas och öppnar för nya möjligheter. Det som händer är nämligen helt förbluffande: Den som tror på mig, ur hans… Läs hela artikeln »