Kategori: Oktober 2017

Ängler som pekar som himlen.

Änglar – till Guds och vår tjänst

Änglar var med vid såväl Jesu födelse som vid hans död. Vi har skäl att tro att de också är med i kritiska skeden av våra liv. Gud sänder sina änglar för att tjäna oss.

Girl in autumn forest

Redaktören har ordet • oktober 2017

Innehåll • oktober 2017 Med passion för grundtexter och poesi, Henning Eriksson Hur förklarar man uppståndelsen för en vän?, Markus Hector Ord till liv • Det är gott att lovsjunga Gud, Harald Waldemarson Ett stöd i sorg och ensamhet, Daniel Ringdahl Änglar – till Guds och vår tjänst, Staffan Ljungman Så var det då… Läs hela artikeln »