Kategori: September 2010

Missionsäventyr i Rumänien

Tillsammans med organisationen Ungdom Med Uppgift (UMU) ordnade ELU en missionsresa, ”Mission Adventures”, till Rumänien. Vi var sjutton personer som tog chansen att åka på en fantastisk resa, med och för Gud.

Lyckad eller lycklig?

”Det blir visst aldrig som man tänkt …” Vi strävar efter lyckan men den tycks ibland långt borta – även om både den egna fasaden och husets är lyckad.

Väckelse ger väckelserörelser

”Väckelsen är eldslågan, som flammar upp i döda själar. Elden bränner i bröstet, syndaren känner ett styng i samvetet. På en gång orolig och gripen frågar han: Vad skall jag göra? Och Anden svarar med att upplysa om syndens allvar och Kristi gränslösa barmhärtighet.” Så skriver Bo Giertz i sitt… Läs hela artikeln »

Samhällsansvar

Sverige går till val nu i september. Vi ska välja vilka som de närmaste åren ska styra på olika nivåer i samhället. Låt oss innan dess utmanas av Första Samuelsboken i Gamla testamentet.

Bekymmer med pengar?

De båda kvinnorna passerar varandra på torget. De känner inte varandra. Men de har något gemensamt. Både den äldre och den yngre är orolig för sin ekonomi. Den äldre kvinnan har nyss blivit änka. Hennes man som alltid varit frisk, fick en propp i hjärtat. Det gjorde henne helt omtumlad…. Läs hela artikeln »

Lev klokt i långa loppet!

Liknelsen om den ohederlige förvaltaren är en av de svårare liknelserna att förstå. Men den klokhet Jesus där berömmer är inriktad på något annat än den egna plånboken!

Det resta korset

På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk … Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då skall Efraims avund upphöra och Juda fiender utrotas. ur Jes. 11:10–13.

Tacksägelsefest i Kenya

För mer än 60 år sedan tog ELM-BV emot kallelsen att påbörja ett missionsarbete i Kenya. I mitten av augusti i år samlades man till en tacksägelsefest i Nakuru.

Svaghet och styrka

Spanien vann fotbolls-VM 2010. De var starkast och bäst – världsmästare! Vem som kom tvåa och trea är snart glömt. Det är bara de bästa som räknas och finns kvar i historieböckerna. De starka och framgångsrika. Vårt västerländska ideal trummas dagligen in i vårt medvetande via alla tänkbara media: ung,… Läs hela artikeln »