Kategori: September 2011

Att förstå Ordet

Det är en skatt att äga inte bara en tro på Kristus utan också ett fullt förtroende för hans Ord. Det är mycket värdefullt att få lyssna till förkunnare som har en självklar tillit till Skriften, dess gudomliga ursprung och tillförlitlighet. Ett bemötande av invändningar som förekommer i omvärlden hör… Läs hela artikeln »

När Jesus blir större

En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset … – Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham… Läs hela artikeln »

Korset att bära

Till livet hör att drabbas av lidande. Varför? Finns det något svar? Vi har en Gud som själv gått in under lidandet och som nu bär det tillsammans med oss. Till honom får vi överlämna oss – för att förverkliga vår kallelse och bli de människor vi är menade att vara.

ELM 100 år – och sedan?

Vid ELMs 100-årsjubileum i juni höll Daniel Ringdahl, Gabriel Skilling och Kristina Lunnergård var sitt anförande om ELM och framtiden – här något förkortade.

Sökes: en skatt och en pärla

Jesu liknelser har djup som vi kanske aldrig greppar. Vad kan hans ord om skatten i åkern eller den dyrbara pärlan säga till oss?

Goda gärningar

Ordet ska ni göra och inte bara höra det, annars bedrar ni er själva. Ur Jak. 1:22–25

Så var sommaren över

Är det inte lite så det känns när man nu skriver ”september”? Jag är tacksam över sommaren som gick. Herren var med och gav så mycket. Jag hade kunnat ägna många bloggposter på ELMs hemsida åt sommarens bästa stunder, kanske göra en topplista: ”Mina bästa sommarstunder 2011.” Men i stället… Läs hela artikeln »