Kategori: September 2021

Redaktören har ordet • september 2021

Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta. (Ps. 119:137)