Post- och besöksadress
Till Liv
Sandgatan 14b
223 50 Lund
Tfn: 046-39 93 60 (Design för Livet)

Redaktör, Till Liv
Mattias Lindström

Biträdande redaktör, Till Liv
Stefan Nyholm

Redaktionsråd, Till Liv
Daniel Ringdahl
Ann-Charlotte Smetana

Grafisk design och annonsmottagning
Isak Engström, Design för Livet

Redaktör, Begrunda
Peter Henrysson
Tfn: 046-211 84 61

Redaktionsassistent, Begrunda
Anders Ek

Redaktionsråd, Begrunda
Anders Månsson
Daniel Ringdahl
Peter Henrysson

Ansvarig utgivare
Daniel Ringdahl