Post- och besöksadress
Till Liv
Sandgatan 14b
223 50 Lund
Tfn: 046-39 93 60 (Design för Livet)

Redaktör, Till Liv
Markus Hector

Biträdande redaktör, Till Liv
Stefan Nyholm

Redaktionsråd, Till Liv
Erik Andersson
Caroline Petersson
Daniel Hermansson

Grafisk design och annonsmottagning
Isak Engström, Design för Livet

Redaktör, Begrunda
Peter Henrysson
Tfn: 046-211 84 61

Redaktionsassistent, Begrunda
Anders Ek

Redaktionsråd, Begrunda
Anders Månsson
Daniel Ringdahl
Peter Henrysson

Ansvarig utgivare
Erik Andersson