Post- och besöksadress
Till Liv
Sandgatan 14b
223 50 Lund
Tfn: 0708-500 915 (Design för Livet)

Redaktör, Till Liv
Mattias Lindström

Redaktionsråd, Till Liv
Pernilla Arvidsson
Daniel Ringdahl
Ann-Charlotte Smetana
Mathias Swartling

Grafisk design och annonsmottagning
Isak Engström, Design för Livet

Redaktör, Begrunda
Peter Henrysson
Tfn: 046-211 84 61

Redaktionsråd, Begrunda
Mattias Lindström
Daniel Ringdahl
Peter Henrysson

Ansvarig utgivare
Daniel Ringdahl