Etikett: 2 Korintierbrevet

I Kristi försonings tjänst – en introduktion till Andra Korintierbrevet

BREVETS SYFTE: I det första korintierbrevet tvingades Paulus att ta itu med en rad problem och frågeställningar. Församlingen var splittrad och där var mycket som bekymrade aposteln. Därför är det anmärkningsvärt att Paulus i Andra Korintierbrevet knappast tar upp något av de tidigare problemen till behandling igen. Mycket tyder på… Läs hela artikeln »