Etikett: Abort

Ett fattigt land med ett rikt arv

I vårt kära fosterland Sverige upplever vi just nu att industrin går på högvarv. Aktiekurserna stiger. Nya löneavtal sluts med flera procents löneökningar, och folket hoppas på bättre tider materiellt sett. Har vi då rätt att leva så egoistiskt, att hoppas på nya rikedomar i tiden och att försöka öka… Läs hela artikeln »

Livet måste vördas!

År 1975 fick vi en ny abortlag i Sverige. När den gick igenom, hade man i praktiken redan börjat tillämpa fri abort. Respekten för livet var försvunnen. Man lagstiftade efter rådande praxis.