Etikett: Äktenskap

Nej, en ny syn på sexualitet och äktenskap är inget alternativ

Flera kristna församlingar och kyrkor tillåter och bekräftar både samboskap och samkönade relationer. Därmed ställer man sig utanför Guds tanke om äktenskapet.

Sambos eller gifta?

I kristna sammanhang lyfts ofta äktenskapet fram som något bra. Varför?

Satsa på äktenskapet!

Att leva som gifta är inte självklart alltid enkelt – då kan det vara en hjälp att tillsammans med andra par delta i en äktenskapskurs.

Personligt möte

Biskopen i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya, Walter Obare, var tillsammans med sin fru Eunice på besök en vecka i Sverige i anslutning till Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners årsmöte.
Eftersom makarna Obare var kort tid i Sverige, fick inte så många träffa dem personligen. Karin Gunnarsson samtalade med dem på Strandhem en dag för denna presentation i Till Liv som av utrymmesskäl blir kortfattad.

Äktenskapets friskvård

Det började så bra. Janet var uppvuxen i en församling, där hennes föräldrar var medlemmar. När hon läste på bibelskolan träffade hon Jakob. Det blev förälskelse från första ögonblicket. Under de följande tre åren fick de tid att lära känna varandra. De bestämde sig för att tjäna Gud och leva… Läs hela artikeln »

Äktenskapet i dag – kris och förnyelse

I en tidigare artikel har vi sett på krisen för äktenskapet i vår tid. Nu frågar vi: Finns det en väg ut ur krisen? Kan det bli en förnyelse?

Äktenskapet i dag – kris och förnyelse

Det hände vid ett silverbröllop för en del år sedan. Familjen och släkten hade samlats. Vid middagen var det flera som höll tal och hyllade jubilarerna.

Håll kärleken levande!

Om äktenskapets friskvård Skilsmässor i dag är mycket vanliga. Ännu har inte skilsmässor bland kristna samma dystra utveckling. Är äktenskapslöftet ett motgift mot skilsmässa? Är vi kristna, som i de flesta fall räknar med det livslånga äktenskapet, befriade från hotet om skilsmässa? Jag tror att det betyder mycket för ett… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Underrättelsen om Bo Giertz död uppmärksammades i medierna, med få undantag, endast med några kortfattade data och tillägget att han gjort sig känd som en ledande ”kvinnoprästmotståndare”. Intet mera. – – – Men att låta kvinnoprästfrågan dominera minnet av Bo Giertz är att teckna en vrångbild och dölja hans största… Läs hela artikeln »