Etikett: Aktuellt ämne

Jag – min egen avgud?

Det talas om individualismen i vårt samhälle, och nog känner vi alla till den. Vi längtar efter gemenskap men samtidigt vill vi vara fria. Fria att finna oss själva och vår plats i världen. Hur kommer egentligen människan till sin rätt? Och hur möter kyrkan henne?

Kyrkan & samhället

Kan en kristen hålla fast vid sanningarna i Bibeln utan att vara intolerant mot andra? Ett problem är att vi ofta blandar samman begreppen tolerans och acceptans. Utmaningen är att vara tolerant utan att acceptera – vi kan erkänna andras åsikter utan att behöva överta dem eller ens anse dem vara rätta.

Hemmet – en missionsstation

Tänk om Jesu missionsbefallning inte bara gäller missionärer på uppdrag i fjärran länder, utan faktiskt oss själva – min egen familj och mitt eget hem.

Trygghet sökes

Det finns säkert i vår närhet många barn som behöver stöd och hjälp – och framför allt kärlek. För förlorarna i det materialistiska samhälle vi lever i är barnen. Kanske kan du öppna ditt hem för ett barn, en kortare eller längre tid?

Att vittna för vittnen

Vi har alla mött dem – ivriga Jehovas vittnen – men hur bemöter man dem? Vi behöver rustas med både kunskap och kärlek.

Vad är en människa?

När människans värde beror på om du är önskad av andra eller om du kan tänka klart, får det svåra följder för skyddet av livet. Kristen tro säger att människans värde är oföränderligt och grundat i att Gud önskat varje människa, och att han tänker gott om henne.

Vad är synd?

Det sägs ofta att kristen tro talar för mycket om synd. Men om människan ska kunna komma tillbaka till sin ursprungliga bestämmelse – till Gud – är faktiskt synden ett hinder på vägen.

Singel eller gift – eller vad är livets mål?

Vi lever i olika situationer, en del som gifta och andra som ensamstående. Vågar vi – oavsett hur vi har det – flytta fokus från vad vi själva känner för till vad Gud först och främst vill med våra liv?

Vilken försoning?

Det finns ord vi känner till väl men kanske har vi inte tagit reda på deras djupare betydelse. Försoning är ett av dem. Vad innebär försoningen och vilka olika försoningsläror bör vi känna till?

Protestantiskt kristen – men hur?

En svensk, luthersk teolog som bor och arbetar i Skottland reflekterar över likheter och skillnader mellan reformert och luthersk tro.