Etikett: Ålderdom

Gör upp din sak med Gud!

Hans Erik Nissen, präst och lärare på Luthersk Missions folkhögskola i Hillerød, Danmark, gav för några år sedan ut en andaktsbok med dagliga betraktelser – Et er nødvendigt. Översättningen till svenska är klar och boken kommer snart att ges ut på BV-Förlag i samarbete med Luthersk Litteratur-Mission. Nedan följer ett… Läs hela artikeln »