Etikett: Arbete

Arbete och vila

I Förra numret beskrev Anders Månsson arbete och vila med utgångspunkt
från Guds existens och väsen och människans uppgift i skapelsen. Vilka förändringar medförde syndafallet? Hur bör en kristen se på arbetet och
vilan? Det är dessa frågor som tas upp i denna avslutande del.

Arbete och vila

Utgör arbete och vila ett motsatspar eller kompletterar de varandra? Vad bestämmer vår uppfattning om arbetet och vilan – tidsandan, fackföreningsideologi eller personliga preferenser? I denna och en följande artikel definieras arbete och vila utifrån bibliska utgångspunkter.