Etikett: Ärlighet

Ärlighet i vardagen

Kristendomen är i grunden ingen moral – vi är inte kristna därför att vi lever på ett visst sätt, efter vissa ideal. Nej, kristendomen är en relation. Genom Jesus får vi leva i en hel relation med Gud – och därför lever vi på ett visst sätt och vardagslivet kan få bli ett vittnesbörd.