Etikett: Bibelglädje

Bibelglädjedag!

Över 200 personer, barn, unga och äldre, kom till Hässleholm på KUS:s inspirationsdag, som i år hade temat ”Bibelglädje”. Anledningen till temat var den nya översättning, Svenska Folkbibeln (Sv F), som nyligen kommit ut. En av de inbjudna talarna var Seth Erlandsson, huvudansvarig för Sv F:s översättning av GT.