Tagg: Bibeln

Nytt år, nya möjligheter …

… och en alldeles, alldeles underbar inbjudan: Han, som din själ längtar efter, Han har stämt möte med dig!

Guds och människors ord – hur går det ihop?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Likt ett vatten som inte kan stoppas

I en serie artiklar här i Till Liv ser vi närmare på några av de övertygelser som bär Evangelisk Luthersk Mission. Magnus Hagström inleder serien med att visa på hur ELMs bibelsyn har sin
förankring i Jesu egen undervisning.

Mat i Bibeln

Då och då stöter man på notiser om måltider och mat i sin bibelläsning. Nyfikenheten kan väckas – vad åt man egentligen mer än manna och vaktlar och vin? Det visar sig att Bibeln talar om en mer varierad kost än så!

Hur sattes Bibeln ihop?

När kyrkan växte uppkom behovet av att avgränsa vilka texter som skulle räknas som helig skrift. Utifrån bestämda villkor fastställde man vad som skulle bli kyrkans kanon.

Hur vördar vi Bibeln?

Bibeln är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Vi får bära det i våra hjärtan och låta det forma våra liv. Jesus uppmanar oss att ta emot ordet – läsa det, lyda det och sprida det.

Kvinnan i Bibeln

– hur ser Gud på henne? – hur såg samtida män på henne? – hur hade hon det egentligen? – vad kan vi lära av henne? Bibeln skildrar kvinnans vardagliga liv, i samhälle och familj – präglat av den aktuella tidens kvinnosyn. Guds syn på kvinnan är inte självklart densamma. Dessutom… Läs hela artikeln »

Bibelordets funktion – sett ur det dagliga brödets synvinkel

Bland all den reklam som vi översköljs med i dagens Sverige dyker det upp en uppmaning: ”Ät mer bröd!” Det är hälsosamt och sunt, säger näringsexperter. Du blir friskare, orkar mer och kan öka produktiviteten. Ja, Gud är god mot oss och förser oss med dagligt bröd, och vi får… Läs hela artikeln »

En dag eller tusen år – Kan vi lita på Guds Ord?

Vi förutsätts dagligen vara ense om att jordens och människans ursprung är resultatet av evolutionsprocesser under långa tidsperioder. Men i Bibeln läser vi i 1 Mos. 1–2 om hur Gud genom sitt Ord skapar hela universum, och det berättas hur han gjorde detta på sex dagar. Som kristen är det… Läs hela artikeln »

Bli en bibelbrukare!

En av de absoluta målsättningar vi har med tidningen Till Liv är att den ska hjälpa oss till glädje över att Gud talar till oss i Bibeln. Vi önskar att varje nummer av tidningen skall föra oss en bit på vägen till att bättre förstå vad Gud vill säga oss… Läs hela artikeln »