Tagg: Bibeln

Hamlet eller Jesus?

Människor berättar berättelser för varandra. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Detta hör med till människans intellektuella höghet och är därmed en gåva given av Skaparen. Djur berättar inte.

Bruka Ordet!

Bibeln är Guds ord. I Bibeln har du fått det eviga livets ord.
Du missunnar väl inte dig själv dess välsignelser?

Hur ska Bibeln översättas?

Stiftelsen Svenska Folkbibelns översättning av Nya Testamentet har varit tillgänglig sedan 1996. I dagarna kommer en ny utgåva av hela Bibeln. 1917 års översättning av Gamla Testamentet har delvis reviderats och delvis nyöversatts. Till Liv har intervjuat den huvudansvarige för detta arbete, Seth Erlandsson, teol dr i Gamla Testamentets exegetik och lektor på Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås.

Hur läsa Bibeln?

Det kan omöjligen ske utan skada, skriver Martin Luther, ”om man med kallt förstånd och orena fötter liksom kliver in i Skriften som om den vore ett slags människoverk och härjar i den utan varje omdöme och utan vördnad”. Vad bör vi då särskilt tänka på när vi läser?

Axplock

”En kristen kan inte göra några eftergifter i någon trosartikel. Detta leder till svår kamp, och det är lätt gjort att kampen evigt förloras, om man inte av alla krafter håller sig vid det kära Ordet. Det går inte an att akta Guds ord så ringa som världen gör och… Läs hela artikeln »

Trådar & förebilder

”Genom vår olydnad har vi fallit ned i döden och domen. Men Jesus har stigit ända ned till oss för att frälsa oss”, skriver Gustav Börjesson i denna andra del av sin artikelserie. Han visar att även Gamla Testamentet kungör detta glada budskap för oss. De kläder Gud gav Adam och Eva har något viktigt att säga oss, liksom historien om Josefs förnedring och upphöjelse.

Guds Son och Guds ord

Även den mindre uppmärksamme bibelläsaren torde ha upptäckt att Ordet, det skrivna Ordet, är oupplösligt förbundet med Jesu liv och gärning. Det gäller allt Guds Ord som vi har oss givet i Gamla såväl som i Nya Testamentet. Samtidigt som Ordet talar om Jesus har det både sitt upphov och… Läs hela artikeln »

Är Bibeln historiskt tillförlitlig?

Är Bibeln tillförlitlig som historisk källa? Frågan har diskuterats livligt under de båda senaste århundradena. De senaste månaderna har gett nytt bränsle åt debatten i Sverige.

Psaltaren – alla tiders bönbok

Psaltaren – en bok fylld av glädje över livet och över den skönhet som Gud omger oss människor med. Där finns jublet över frälsningen och förlåtelsen…
I Psaltaren får vi på ett ibland chockerande sätt se rakt in i människosjälens mörkaste rum. Vi får också se in i Frälsarens hjärta.
Psaltaren har ljudit i alla mänskliga sammanhang från koncentrationslägrens fasor till livets höjdpunkter.