Etikett: Bibelnyckeln

Att läsa Bibeln – att möta Jesus!

Tänk att universums Herre och världens Frälsare möter mig – på riktigt! – i Bibeln. Har det någon betydelse hur jag möter honom?

Bibelläsning och bibelglädje

Hur ska vi läsa och förstå Bibeln? Den frågan vill Till Liv lyfta fram i vartannat nummer i årets nya serie Bibelnyckeln. En första fråga är: Hur får vi en större bibelglädje?