Etikett: Bibelöversättning

Hör apokryferna till Bibeln?

Varför har inte Svenska Folkbibeln med de s.k. apokryferna i sin översättning? Åtminstone GTs apokryfer är ju väldigt berömda. Hade det inte varit en stor tillgång att ha med dem?

Frågan om ”kyrkobibel”

I slutet av januari arrangerade Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) ett seminarium om de båda nya bibelöversättningarna, Bibel 2000 resp. Svenska Folkbibeln (SFB). Bland mer än ett halvdussin föreläsare medverkade också två bibelöversättare, de båda teologie doktorerna Krister Brandt (Bibel 2000) och Seth Erlandsson (SFB). Seminariet var givande ur flera aspekter,… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Guds ord till människorna eller människors ord om Gud? En hel del bibelläsare blev förbryllade när den statliga Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet kom ut 1981. Frågan de ställde sig var hur en bibelöversättning kunde innehålla bibelkritik. Lite naivt kanske, eftersom en sekulariserad stat knappast utgår ifrån att Bibeln är… Läs hela artikeln »

Bibelglädjedag!

Över 200 personer, barn, unga och äldre, kom till Hässleholm på KUS:s inspirationsdag, som i år hade temat ”Bibelglädje”. Anledningen till temat var den nya översättning, Svenska Folkbibeln (Sv F), som nyligen kommit ut. En av de inbjudna talarna var Seth Erlandsson, huvudansvarig för Sv F:s översättning av GT.

Saxat & utblickar

Bibelöversättningsarbete – lägesrapport Här följer några färska uppgifter på hur läget är i översättningsarbetet just nu. Siffrorna ändras dock ständigt allteftersom nya folkgrupper får tillgång till Guds ord på det egna språket. För närvarande kommer det ett nytt Nya Testamente var nionde dag! Hel Bibel finns på 366 språk =… Läs hela artikeln »

En ny Bibel

Tämligen i tysthet har det svenska språket fått en ny översättning av Bibeln, den första sedan 1917 och noga taget den fjärde i språkets hela historia. Projektet har gått under namnet Svenska Folkbibeln. Det rör sig alltså om en annan bibelöversättning än den som nu den statliga bibelkommissionen håller på… Läs hela artikeln »

Hur ska Bibeln översättas?

Stiftelsen Svenska Folkbibelns översättning av Nya Testamentet har varit tillgänglig sedan 1996. I dagarna kommer en ny utgåva av hela Bibeln. 1917 års översättning av Gamla Testamentet har delvis reviderats och delvis nyöversatts. Till Liv har intervjuat den huvudansvarige för detta arbete, Seth Erlandsson, teol dr i Gamla Testamentets exegetik och lektor på Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås.

Pionjärmission – men var?

I juninumret av Till Liv hade vi en kort presentation av makarna Karin och Anders Hansson med dottern Regina. De har erfarit Guds kallelse att stå till förfogande i Herrens stora missionsplan – att evangeliet om riket skall förkunnas och nå till alla folkslag, människor till frälsning. Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner… Läs hela artikeln »

Nya Testamentet lanseras på Kuria-språket

Paula Söderlind, som sedan i höstas är församlingsarbetare i kuria-distriktet, gläds. Med högtidlighet öppnar hon den svarta, nytryckta boken och ser förundrad i den.