Etikett: Bibeltrogen

Synpunkter på ett landsmöte

Redaktören har å tidningens vägnar ställt ett antal frågor till en rad personer angående landsmötet i Linköping. Svaren avslöjar synnerligen varierande reaktioner.

Landsmötet i Linköping den 8‒9 november 1997

Det slog mig att människor inte såg ut riktigt som vanligt. Tänk på alla dessa slutna, hårda, tunga, uttryckslösa ansikten som vi möter på bussen, på tåget, i T-banan. Ansiktena såg annorlunda ut i Linköping. Jag mötte dem på gatorna, i hotellgarderoberna, i matköerna, runt borden.

Redaktören har ordet

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Ps.1:1–2. Anpassning är ett huvudord i ledaren på nästa sida. Enskilda kristna möter olika… Läs hela artikeln »

Lite historia…

BV, KUS, HLM, NSM, ELM… Förkortningarna är många och förvirrande. Att man får dem uttydda gör inte att man förstår så mycket mer. För att få ämnet utrett begav sig Till Livs utsände till läraren och predikanten Börje Karlsson i Kyrkhult. Tillsammans fick vi en pratstund om historien bakom förkortningarna och det hela blev mer levande.