Etikett: Bibeltrogna Vänner

Varje år en milstolpe

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners årsmöte 1998 Den 12‒14 juni höll MBV sitt årsmöte i Roseniuskyrkan, Stockholm. Det föregicks under fredagen av styrelsemöte och BV-Förlags årsstämma. Dagarna avrundades med ännu ett styrelsesammanträde på måndagen. Närmare hundra ombud från söder till norr deltog. Förkunnelse, föredrag och förhandlingar stod i fokus, jämsides med information… Läs hela artikeln »

Porträtt med tre ramar

Vi möter honom en vanlig tisdag. Dagen börjar tidigt. Vid strax efter fem på morgonen sätter sig Nils-Göran Nilsson i sin röda Renault och kör iväg från Åstorp till Örkelljunga.

Synpunkter på ett landsmöte

Redaktören har å tidningens vägnar ställt ett antal frågor till en rad personer angående landsmötet i Linköping. Svaren avslöjar synnerligen varierande reaktioner.

Landsmötet i Linköping den 8‒9 november 1997

Det slog mig att människor inte såg ut riktigt som vanligt. Tänk på alla dessa slutna, hårda, tunga, uttryckslösa ansikten som vi möter på bussen, på tåget, i T-banan. Ansiktena såg annorlunda ut i Linköping. Jag mötte dem på gatorna, i hotellgarderoberna, i matköerna, runt borden.

Axel B. Svensson – en glädjebudbärare och en trogen väktare

Till Liv är en evangelisk-luthersk missionstidning. I tidigare nummer har vi dels kortfattat redogjort för våra rötter i kyrkohistorien, dels presenterat två betydande lärofäder – Martin Luther och Carl Olof Rosenius.

Nu avslutar vi serien med en artikel om en missionsledare som åtskilliga läsare har personliga minnen av – redaktör Axel B. Svensson (1879 – 1967).