Tagg: Bibeltrohet

En dag eller tusen år – Kan vi lita på Guds Ord?

Vi förutsätts dagligen vara ense om att jordens och människans ursprung är resultatet av evolutionsprocesser under långa tidsperioder. Men i Bibeln läser vi i 1 Mos. 1–2 om hur Gud genom sitt Ord skapar hela universum, och det berättas hur han gjorde detta på sex dagar. Som kristen är det… Läs hela artikeln »

Bibeltrohet i praktiken

Efter ett föredrag av Lars Brixen vid Evangelisk Luthersk Missionsforenings riksmöte i Hillerød i Danmark 1999

Bibeltrohet – men inte partisinne!

En kristen människa kännetecknas enligt Jesu tal om vinstocken och grenarna i Joh. 15 av sin nära förbindelse med Jesus. Guds sanningsord och Kristi evangelium ger henne liv dag för dag. Ändå måste en kristen dagligen kämpa mot sitt kött, som knappast älskar Bibeln.

Synpunkter på ett landsmöte

Redaktören har å tidningens vägnar ställt ett antal frågor till en rad personer angående landsmötet i Linköping. Svaren avslöjar synnerligen varierande reaktioner.

Enhet och mångfald

Både enighet och splittring bland kristna kan vara ett själafiendens verk. Därför gäller det att lära känna hans metoder och föra en sund andlig kamp i det dagliga livet – med fanan hållen högt.

Redaktören har ordet

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Ps.1:1–2. Anpassning är ett huvudord i ledaren på nästa sida. Enskilda kristna möter olika… Läs hela artikeln »

Lite historia…

BV, KUS, HLM, NSM, ELM… Förkortningarna är många och förvirrande. Att man får dem uttydda gör inte att man förstår så mycket mer. För att få ämnet utrett begav sig Till Livs utsände till läraren och predikanten Börje Karlsson i Kyrkhult. Tillsammans fick vi en pratstund om historien bakom förkortningarna och det hela blev mer levande.