Etikett: bikt

Vart leder min skuld?

Vi kan alla ha känslor av skuld. En del av dem bottnar i en äkta skuld, men många kommer av en falsk skuld. Hur ska vi kunna skilja dem åt och vad ska vi göra med vår verkliga skuld?

Nåden konkretiserad

Goda själasörjare tillhör Guds gåvor. Han har i sin omsorg försett kyrkan med sådana i 2 000 år. De finns där till vår hjälp. Det är inte Herren Gud som behöver dem utan den kristne i världen. De får fungera som Herrens förlängda arm här på jorden. Han som har… Läs hela artikeln »

Ensamhet och gemenskap

Det talas mycket om ensamhet och brist på gemenskap i dag. Att det är ett växande problem i vårt samhälle förstår vi av det vi hör och ser. Ensamhet kan ta sig olika uttryck. Det många lider av är en ensamhet där man saknar mänskliga kontakter, där man blivit mer eller mindre isolerad från omvärlden.