Tagg: Böcker

Skön tid för skön litteratur

Sommar och semester är tid som vill ge oss avkoppling och återhämtning. Vi kan få tid att fördjupa oss i vår Bibel. Och vi kan få tid till att läsa skönlitteratur. En god bok kan också lära oss mer om verkligheten – om människorna, om vår historia och vår samtid. Erik J Andersson, nyligen hemkommen efter missionsarbete i Peru, delgerTill Livs läsare sina tankar om varför han läser.

Recension

FRÅN MINUS TILL PLUS – BETYDELSEN AV KRISTI KORS av Reinhard Bonnke. Tryckt och distribuerad av samfundsoberoende evangelisk organisation, som i samarbete med alla bibeltroende församlingar och gemenskaper verkar för att den goda nyheten om Jesus Kristus skall bli förkunnad för hela mänskligheten. 28 sidor. En totalupplaga på över 80… Läs hela artikeln »