Tagg: Bön

Själavård

Redaktionen ämnar i fortsättningen hålla en spalt öppen för frågor som kräver själavårdande svar. Vi har Gustav Börjessons och Lena A. Artmans löften om att besvara sådana frågor.

Det är fullbordat! Joh. 19:30.

Herre Jesus, hjälp mig att i livet, under lidandet och i döden finna styrka i detta ord. Ge mig nåd att inte lita på vare sig mina bästa gärningar, mina ljuvligaste erfarenheter eller mina skönaste känslor utan endast bygga på din fullbordade gärning, din tillfyllestgörelse för mina synder. Låt mig… Läs hela artikeln »

Bön för kyrkan

Herre Jesus Kristus! Vi bedja Dig för Din kyrka och församling i hela världen, att Du som är hennes konung och huvud, rikligen ville välsigna henne. Giv henne i rikaste mått Din Helige Ande, så att hon må bli helgad och bibehållen i sanningen. Låt henne tilltaga både i inre… Läs hela artikeln »

Bön och bönhörelse

Bönen är de kristnas förnämsta gudstjänst näst efter predikoämbetet. I det sistnämnda talar Gud till oss, i bönen däremot talar jag med Gud. Martin Luther

Bli förmånstagare!

Predikanten talade om bön och lät en bild ur vardagslivet illustrera vad bön är för något: Med sin lille son hade han besökt en djurpark. När de stora elefanterna blev skräckinjagande närgångna, började små fingrar treva efter pappas hand. Pojken sade inget, talade inte om vad far skulle göra –… Läs hela artikeln »

En småbarnsmammas vecka

Det är söndagskväll och en ny vecka ligger framför oss. Vi har varit i kyrkan och det var kalas, som vanligt. ”En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt.”

Samtal & frågor

Här är sidan för samtal och frågor er läsare emellan. Skicka gärna in tankar och funderingar som kan vara andra till uppbyggelse.

Från fäderna

Att bedja i Jesu namn betyder i allmänhet och egentligen att bedja på grund av Jesu medlareförtjänst, att i bönen troende åberopa medlaren… Då Jesus uppmanar sina lärjungar att bedja i hans namn, tillerkänner han dem all sin förtjänst och värdighet. Han kläder dem i sin översteprästerliga prydnad och ger… Läs hela artikeln »

Bönekamp

”Offra lovets offer åt Gud… Och åkalla mig i nöden, så skall jag hjälpa dig… och du skall prisa mig.” Ps. 50:14-15. Bönen, den kristna människans bön, handlar om vårt förhållande till Gud.

Psaltaren – alla tiders bönbok

Psaltaren – en bok fylld av glädje över livet och över den skönhet som Gud omger oss människor med. Där finns jublet över frälsningen och förlåtelsen…
I Psaltaren får vi på ett ibland chockerande sätt se rakt in i människosjälens mörkaste rum. Vi får också se in i Frälsarens hjärta.
Psaltaren har ljudit i alla mänskliga sammanhang från koncentrationslägrens fasor till livets höjdpunkter.