Etikett: Carl

Från fäderna

”Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.” Med orden i Rom 8:39 om Guds kärlek i Kristus Jesus har aposteln Paulus låtit förstå, att han inte syftar på Guds allmänna kärlek, varmed Gud älskar och vårdar allt han skapat, utan på den höga förbundskärlek, med vilken Gud älskar… Läs hela artikeln »

Carl Olof Rosenius – det fulltoniga evangeliets förkunnare

Förra numret innehöll en artikel om Martin Luther som ”glädjens och frimodighetens teolog”. I detta nummer presenteras ytterligare en lärofader – Carl Olof Rosenius (1816 – 1868). Komminister Mats Giselsson har valt att ge en bild av Rosenius och hans teologi i den fingerade intervjuns form.   Redan år 1861… Läs hela artikeln »