Etikett: Daniel

I lejongropen

Darejaves var kung i Babel (ungefär nuvarande Irak) på 500-talet f.Kr. Under hans tid var en stor del av det judiska folket förd dit som fångar. En av dem var Daniel, en gudfruktig ung man, som blev omtyckt av kungen och upphöjdes till att bli en av landets tre furstar.

Daniel och bönen 

Profeten Daniel var en av de många som under slutet av 600- och början av 500-talet fördes bort från Israel till Babel, ”den babyloniska fångenskapen”. Av Daniels bok förstår vi att Daniel var en bönens man. Jan Johansson hjälper oss att se hemligheten bakom Daniels rika och föredömliga böneliv.